Vi söker

Vi söker ständigt villor, fritidshus och bostäder i Göteborg med omnejd. Vi medverkar vid behov med ersättningsbostad.

Vi söker även kust- och sjönära lantställen, fritidshus, bostadsrätter och villatomter.

Varje fastighetsaffär är unik och ställer sina speciella krav på mäklarens kreativitet och kunskap.