Nyheter

Leta livskamrat för att kunna bo

Leta livskamrat för att kunna bo

LETAR PARTNER FÖR ATT HA RÅD ATT BO

I en undersökning gjord av medlemsföreningen Bostadsrätterna visar det sig att i mer än 25% de unga i storstäderna säger att en starkt bidragande orsak till att de vill ha flick- eller pojkvän är att förbättra chanserna på bostadsmarknaden.

Att de unga ser sig tvingade leta partner för att lösa sin boendesituation visar hur ohållbar situationen har blivit. Det blir särskilt tydligt i relation till de siffror över genomsnittslöner som publicerades häromveckan, de visar att kvinnor i Stockholm inte har råd att skilja sig för att genomsnittslönen inte räcker till för att finansiera en etta sedan det skärpta amorteringskravet infördes, påpekar Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna och tillägger att det återigen syns hur de goda avsikterna med amorteringskraven – att inte dra på sig alltför stora skulder – slår fel.
Svårigheterna cementerar situationen ytterligare för alla som står utanför bostadsmarknaden.
I mer än 52 procent, av 30- till 35-åringar bor fortfarande kvar i sin första bostad, trots att män och kvinnor i genomsnitt blir föräldrar första gången vid 31,6 respektive 29,3 års ålder.
Inlåsningseffekterna som präglar bostadsmarknaden drabbar även förstagångsföräldrar och leder till trångboddhet.

Visning!!!

Visning!!!

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden
BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles söndagen den 11 november mellan 12.00 - 12.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning.

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

I en intervju av John Hassler professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet, som Dagens Industri låtit göra. Varnas för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna samtidigt som John Hassler framför kritik av att all riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

Han pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Dessa tankar är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i remissvar angående det skärpta amorteringskravet. I remissvaret pekades på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professor John Hasslers lösning på aktuell situation är att ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.

Visning av BRF Höjden

Visning av BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles måndagen den 29 oktober mellan 17.00 - 17.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

Vägglus och annan ohyra!

Vägglöss och ohyra ett allt större problem!

I Sverige har vägglus och annan ohyra allt mer blivit ett vanligt inslag i hemmen. Antalet saneringar av vägglöss i Sverige har ökat med hela 45 procent på tre år. En av anledningarna är vi reser mer och att vägglössen följer med hem efter semestern.

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Norska motsvarigheten till Blocket, finn.no, har infört strikta regler för hur en bostadsannons får utformas. Nu förbjuds förskönande omskrivningar och målande språk, sedan en tid är endast objektiv information om bostaden tillåten.

Norges motsvarighet till Konsumentverket, Forbrukertillsynet, har uppfattningen att ”obalanserat” beskrivande texter i bostadsannonser kan strida mot norsk marknadsföringslag. Detta har medfört att finn.no, norsk motsvarighet till Blocket, har tagit fram riktlinjer för hur en bostadsannons får utformas. Sedan den första oktober är det endast objektiv bostadsinformation som gäller på finn.no. Norges Eiendomsmeglerforbund, vilken är Norges motsvarighet till Mäklarsamfundets ställer sig bakom reformen

Ungas oro på bostadsmarknaden

Ungas oro på bostadsmarknaden

Inbromsning på bostadsmarknaden gör unga bekymrade.

Enligt en Sifoundersökning oroar sig 4 av 10 unga för prisutvecklingen på den egna bostaden.

39 procent av de mellan 18-29 år som äger sin bostad oroar sig för framtida prisfall. Oron minskar med åren när belåningsgrad minskar och den egna ekonomin som regel blir bättre och mer stabil.
De ungas oro påverkas mest av turbulensen på marknaden som är grund till ett generell högre belåning och risk.

Har du råd skiljas??

Har du råd skiljas??

Har du råd att skiljas?


Det blir allt svårare att skilja sig i det fall du bor i storstaden, detta särskilt för kvinnor. En kartläggning visar att kvinnors genomsnittslön nu svårligen räcker för att köpa en etta.
Långa köer och skyhöga bostadspriser står nu i vägen för den som funderar på att skiljas. Särskilt svårt är det för kvinnor, som har lägre genomsnittslön.
Faktum är att en genomsnittslön för varken man eller kvinna knappt räcker, detta enligt en kartläggning gjord av SBAB.

Oro för bostadsräntor

Oro för bostadsräntor

BOSTADSÄGARE OROAS ÖVER RÄNTAN

Till trots för att Riksbanken senaste valde att lämna reporäntan oförändrad är 46 procent av svenskarna oroliga för kommande höjningar.

En naturlig följd av den oro som nästan varannan svensk oroar sig för de stigande bolåneräntor. Det blir begripligt när lika många bostadsägare säger sig inte kunna klara en höjning av månadskostnaderna på 5 000 kronor.

Svenskarna är betydligt mer oroade över stigande bolåneräntor idag än för bara två år sedan. Ett troligast scenario är att reporäntan stiger kring årsskiftet. En bostadsägare måste ha koll på hur de påverkas av en eller två procents ökning, så se över dina lån så att du har rätt fördelning rörligt och fast, beroende på hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt.

En seniors boende problem

En seniors boende problem

SVÅRIGHETER FÖR SENIORER PÅ BOSTADSMARKNADEN

Enligt en ny rapport bor seniorer kvar i för stora bostäder mot sin vilja – de har inte råd att flytta och får inga lån på sina dåliga pensioner.

Det gäller att orka ta hand om trädgården om man inte har råd att flytta – vilket många inte har. Äldre låses fast vid sina bostäder och blir ofrivilliga bromsklossar på bostadsmarknaden.

Det säger en ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna, där drygt sex av tio seniorer – över 65 år – i villa och tre av tio i bostadsrätt anser att de bor större än de behöver. Sex av tio i villa och varannan i bostadsrätt anger att flyttskatterna utgör ett hinder för flytt.

Som en av de intervjuade säger att gammal blockerar man en stor bostad för barnfamiljer som gärna skulle vilja köpa vår bostad men vi har inte råd att flytta/sälja.