Nyheter

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Enligt professorerna Harry Flam, John Hassler och Lars EO Svensson tillsammans med SBAB:s chefekonom Robert Boije så saknar kreditrestriktionerna i allmänhet och det skärpta amorteringskravet i synnerhet påvisbar samhällsnytta.

I DN Debatt går de ut i hård kritiken mot kreditrestriktionerna. I debattartikeln säger de att kreditåtstramningen, vilket bland annat det skärpta amorteringskravet inneburit, klarar inte nyttokostnadskalkylen.

Nyttan av kreditrestriktionerna överstiger helt enkelt inte kostnaden. Att ändå driva igenom sådana beslut är oansvarsfullt.

Förlorade ersättning

Köpare förlorade ersättning trots brister

Nyligen kom en dom i Högsta domstolen vilken avslog en bostadsrättsköpares krav på ersättning för brister i bostaden.

Köpet gällde en lägenhet i befintligt skick där köparen upptäckte brister i badrummet och, krävde att säljaren skulle ersätta honom för renovering.

Tingsrätten avslog kravet, något som hovrätten rev upp. HD ändrar hovrättens dom och fastställde tingsrättens domslut.

Högsta domstolen motiverar sitt domslut med dels att eftersom renoveringen uppgått till mindre än tre procent av det totala bostadspriset så kan inte bostadsrätten anses ha varit i väsentligt sämre skick än vad som köparen har kunnat förutsätta.

Vidare att köparen visserligen inte har kunnat använda badrummet, vilket har inneburit ett hindrande i nyttjanderätten, men att det bara rört sig om cirka tre månader.

Köparen ska även ersätta säljaren för rättegångskostnader i hovrätt och HD.

Vad skäms du över i hemmet?

Vad skäms du över i hemmet?

Vad skäms Du över i hemmet?

Frågorna >Vad är svenskarna mest stolta över, respektive skäms mest för, i sina hem< ställde sig Skanska med hjälp av Kantar Sifo.

Svaret blev - det är ostädat!

Föga överraskande visade det sig att vi är rätt nöjda med våra hem, nämligen 51 procent skäms inte över någonting. Men de som skäms de skäms över städning. 29 procent önskar att de hade städat mer när gäster tittar förbi och sju procent skäms över disken.

En procent skäms över precis allting, vilket kan jämföras med de åtta procent som kanske inte skäms men inte heller är stolta över någonting i hemmet.
I det svenska hemmet är svenskarna mest nöjda med sin inredningsförmåga,18 procent är stolta över sina inredningsdetaljer, följt av möblerna på 17 procent. Hela elva procent har ett bibliotek de gärna visar upp.

Fler kvinnor än män är stolta över inredningsdetaljerna, 23 respektive 15 procent, medan fler män än kvinnor är stolta över sina teknikprylar – 12 respektive fyra procent.

Småhus använder mycket energi i onödan?

Småhus använder mycket energi i onödan?

Två miljonerna småhus använder mycket energi i onödan?

Energimyndigheten påstår att två miljonerna småhus i Sverige använder mycket energi i onödan. Med åtgärder skulle dessa hushålls samlade energiräkningar kunna gå ned med mer än tio miljarder per år.

Det säger nu Energimyndigheten som tillsammans med Sustainable Innovation nu lanserar en ny webbguide. Namnet på sajten är Min husguide med syfte ge oberoende expertråd om renoveringsåtgärder, vilka minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, sparar pengar och tar hänsyn till kulturvärden. Allt för att hjälpa privatpersoner som inte riktigt vet vad de ska fråga efter eller ställa för krav.

Utmaningen är för många veta vilka åtgärder det ska satsa på och hur undvika göra fel. Jan Kristoffersson, projektledare för Min husguide på Sustainable Innovation,säger ”Det är därför vi skapat den här guiden som på ett enkelt sätt hjälper småhusägare genom de olika vägval och frågeställningar som man möts av när man planerar åtgärder i sitt hus”.

Bindande bud?

Bindande bud?

Bindande bud?


Budgivningsprocessen i Sverige är inte reglerad idag. Det innebär att en spekulant inte är bunden av sitt bud innan köpekontraktet är påskrivet av samtliga parter. Mäklarsamfundet har nu undersökt hur inställningen till någon form av bindande bud ser ut i fastighetsmäklarkåren och, då visar det sig att drygt 60 procent av de svarande är positivt inställda till bindande bud.

Nuvarande system kan förenklat beskrivas som att köparen har rätt att hoppa av fram tills avtal är påskrivet och att säljaren har rätt välja till vem, när och hur som försäljningen ska ske. Budgivningsprocesser väcker ofta frågor och oro hos konsumenter, vilket bland annat märks på anmälningsstatistiken till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) där kategorin budgivning ofta är bland de vanligaste. I en nyligen genomförd medlemsundersökning ställde vi frågan hur våra medlemmar, Sveriges fastighetsmäklare, har för uppfattning om bindande bud i någon form. Det visade sig att majoriteten, 63 procent, av de svarande är positivt inställda.

I våra grannländer Danmark och Norge har man olika typer av bindande bud, men i Sverige är processen oreglerad. Vi vet att många konsumenter känner osäkerhet inför just budgivningsmomentet och där är bristen på tydliga regler en av flera delar som väcker frågor.

Bolånetaket

Bolånetaket

Bolånetak kan förändras?

Bostadsminister Per Bolund öppnade nyligen i Expressen TV:s ekonomiska magasin ”Dina Pengar” för att bolånetaket kan komma att ses över där som ränteavdraget slopas eller trappas ned. Dessa frågorna är en del av Januariöverenskommelsens breda skattereform för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Ministern avfärdar i intervjun ett återinförande av fastighetsskatten. Samtidigt påpekar han att det också kan bli aktuellt att titta på beskattningen när man byter bostad.

Troligen kommer ränteavdragen att justeras som en del Januariöverenskommelsen. Vidare pekar Bolund på att flera av riksdagspartierna vill se över ränteavdragen, vilket kan komma att öppna för en möjlig justering av bolånetaket.

Blocket ger upp kampen

Blocket ger upp kampen

Blocket ger upp kampen!

Blocket skrotar mäklarannonserna. Deras annonssajt och marknadsplats för mäklarannonser upphör. Ägarna bakom Blocket inser att de förlorat kampen mot Hemnet med mäklardrivna bostadsannonser.

Det avslöjas i ett pressmeddelande vars fokus ligger på att de efter förvärvet av Qasa ska satsa på hyrda bostäder, även förstahandskontrakt.

Idag är Blocket redan den största marknadsplatsen för andrahandsuthyrning, men man vill nu också inleda direktsamarbete med hyresvärdar. Vi ser ett behov av att förenkla uthyrningen av förstahandslägenheter då dagens kösystem är förlegat och ineffektivt, säger vd:n Pernilla Nissler i uttalandet.

Samtidigt avvecklas alltså de svenska mäklarannonserna på sajten.

Drömgrannen?

Drömgrannen?

Drömgrannen?

Drömgranne?
Svensk Fastighetsförmedling har låtit Kantar Sifo ta reda på vem svensken helst vill ha som granne och presenterar detta i senaste bobarometern.

Resultatet visar att det är Johan Glans och Mia Skäringer.

Det visar sig att de viktigaste egenskaperna hos en granne är hänsyn, hjälpsamhet och att grannen sköter sig själv. När svensken får välja drömgranne rankas komikern Johan Glans i topp tätt följd av Mia Skäringer som är mest populär bland kvinnor.

Liza Nyberg, vd på Svensk Fastighetsförmedling säger i ett uttalande att lära känna sina grannar kan öka trivseln i bostadsområdet men, det gör också att bostadsägare tillsammans kan hålla ett extra vakande öga i området och även hjälpa varandra i vardagen,

Grannegenskaper som är mindre tilltalande är kontrollbehov, festglädje och tystlåtenhet. Den de tillfrågade allra minst vill bo intill är ett gammalt ex – 36 procent betackar sig för detta. Nästan lika många, 32 procent, ser gärna att chefen bor någon annanstans.
Andra som bör hålla avstånd är föräldrar, svärföräldrar och kollegor. Åtta procent vill inte ens ha sin vän som granne.

Attefallare växer

Attefallare växer

Attefallare växer!

Med start för cirka fem år tillbaka krävs i normal fallet inte bygglov för komplementbyggnader på högst 25 kvadratmeter, detta gäller
i anslutning till en- eller tvåbostadshus.

Nu vill regeringen utöka den tillåtna byggnadsarean till 30 kvadratmeter. Det föreslås en lagändring att träda i kraft den 20 mars 2020.

Nytt koncept

Nytt koncept

Bohållplats ett nytt koncept!

Ett nytt koncept mellan två lägen, sälj och köp. En av de större mäklarkedjorna har konstaterat att ett av de största orosmolnen vid en bostadsaffär är att tvingas flytta ut innan Du får flytta in.

Som en lösning på detta har aktuella mäklarkedja i Stockholm tagit fram vad de kallar Bohållplats i området Fabriksparken i Sundbyberg. Bohållplats innebär att säljaren hyra en färdigmöblerad lägenhet i området tills den nya lägenheten är inflyttningsklar.

Mäklarkedjan i Stockholm säger att det här är en produkt som fyller ett minst sagt skriande behov som hittills varit svår att realisera. Som en mångsidig fastighetsägare och -utvecklare – bland annat med både hyresrätter och bostadsrätter i vår repertoar – känns det helt rätt att vara först ut på marknaden med att erbjuda bohållplatser.

Vidare säger mäklarkedjan att bohållplatsen som utformats för att ha en bas som passar de flesta också ger kunden chansen att lära känna sitt nya område i förtid.

Frågan är om detta koncept kommer att tas efter på fler orter än Sundbyberg i Stockholm?