Nyheter

Köpeavtal

Paradisvägen

Återigen har vi på Arvhag Juridik & Bostadsmäkleri lyckats sammanföra en säljare och en köpare till att i samförstånd enas i en affär. Parterna ska idag manifestera detta i ett skriftligt köpeavtal innehållande den högsta köpeskilling denna bostad någonsin betalats för. Vi på Arvhag vill här med gratulera köpare och säljare samt önska lycka till.

Tillträde

Tillträde

Under stundande vecka äger nästa avslut rum, vilket sätter punkt för ytterligare ett förmedlingsuppdrag. Förmedlingen/försäljningen resulterade i det hitintills högsta försäljningspriset för denna förtjusande bostad. 

Statligt centralt bostadsrättsregister

Statligt centralt bostadsrättsregister

Situationen är ohållbar, varken bostadsrättshavare, bostadrättsföreningar, långivare eller för den saken skulle den enskilde mäklaren kan förlita sig på eller känna sig trygga när en bostadsrätt byter ägare eller belånas. 
 
Varför, jo osäkerheten är oändlig vem som är den rättmäktige ägaren men även till vilket belopp bostadsrättslägenheten är belånad.
 
I Norge, där de för några år sedan levde under en situation som i mycket påminde om läget i Sverige, infördes ett statligt centralt register. Erfarenheterna efter införandet är slående goda så, varför ska vi i Sverige leva i eländet med avsaknad av ett centralt bostadsättsregister och vem tjänar på detta?
 
Nej, vi måste ena oss om att snarast införa ett statligt centralt register!

Tillträde

Tillträde

Tillträde

Idag har en del av tiden används till att boka tid på banken för det sista i förmedling av Bäckebolslyckan 32, tillträdet. Tillträdet som innebär överlämnade av nycklar och den stora transaktionen med medel, pengar.

För köp av fastighet eller bostadsrätt uppställer lagen ett skriftlighetskrav

Faxade och eller scannade avtal

För köp av fastighet eller bostadsrätt uppställer lagen ett skriftlighetskrav. Kravet innebär undertecknande av samtliga parter i original, det vill säga på samma handling. Om köparen och säljaren inte befinner sig på samma ort eller i samma land får man alltså använda postgång. Köpeavtalet är inte bindande förrän det är undertecknat av samtliga parter samt överlämnat till samtliga parter.. 

Intaget (mottagit förmedlingsuppdrag)

Nya förmedlingsuppdrag

Idagarna har vi på Arvhag Juridik & Bostadsmäkleri åter befunnits som lämplig/bästa partner att förmedla/sälja två bostäder, vilka inom kort kommer att läggas ut till försäljning. Denna gång handlar det om två intressanta och spännande villor, där den ena finns i Utby vid Göteborg medan den andra finns i centrala Hällefors.