Nyheter

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå vill önska nuvarande och kommande kunder en riktigt härlig period av helger.

Vem ansvarar för snö och is?

Nu är det i princip vinter över hela vårt avlånga land och kylan börjar göra sig påtaglig. Med årstiden kommer den snö som faller och de istappar som bildas på taken. Till följd av detta inträffar det ett antal olyckor på grund snö- och isras från tak.

Vem ansvarar för snöröjning och vem ansvarar för att ta bort istappar som bildats?
Ordningslagen säger att ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.” Det är fastighetsägarens ansvar att detta efterlevs inom den egna fastighetens gränser. Fastighetsägaren har även ett visst ansvar att ta bort is från smältvatten från såväl stuprännor som taket som samlas och bildas utanför den egna fastigheten på trottoarer eller motsvarande ytor.

Det är fastighetsägarens ansvar att löpande genom inspektion, planering och framförhållning inför varje vinter försäkra sig om att byggandens tak har ändamålsenliga tillträdes- och skyddsanordningar.

Det är Kommunerna som har ansvar för tillsyn och att reglerna efterföljs med underhåll av byggnaden och att fastighetsägaren vid behov utför erforderliga åtgärder för att förhindra olyckor.

Hyresgästen ansvarar för renhållning av eventuell balkong eller altan som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den ska hållas ren och fri från snö och is

Skilsmässoansökningar under 2015

Statistik över antalet inkomna skilsmässoansökningar under 2015

Enligt SBAB som gått igenom statistik över antalet inkomna skilsmässoansökningar under 2015 visar andelen ansökningar ökar i antal i januari, mars och september. Sedan har SBAB studerat utbudssiffror från Booli på bostadsmarknaden över året för att se hur dessa korrelerar med det ökade behovet.

En separation är känslomässigt jobbig. Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB säger sig tror att många till och med hindras att realisera sin separation på grund av hur bostadsmarknaden ser ut.

Nytt försäljningsuppdrag

Håkansdal Tuve

Inom kort har vi glädjen att välkomna till ett nytt försäljningsuppdrag. Denna gång gäller det ett trevligt friköpt kedjehus placerad i Håkansdal Tuve med närhet till utmärkta kommunikationer och granne med stora grönområden.

Svag köpkraft för bostadsrätter

Köpkraften för bostadsrätter

Enligt Swedbanks Boprisindex för tredje kvartalet 2016 får man gå tillbaka till Lehmankraschen, det vill säga september 2008, för att hitta en lika svag köpkraft för bostadsrätter som nu. Samtidigt är bolåneräntan rekord låg. Från flera håll förväntas nu en kraftig inbromsning av prisökningstakten för bostadsrätter, vilket speciellt gäller för storstadsregionerna under fjärde kvartalet, med något sjunkande priser 2017.

Konjunkturuppgången

Konjunkturuppgången fortsätter

Konjunkturuppgången fortsätter i svensk ekonomi. Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Det krävs fortfarande kraftfullt stöd för att stimulera inflationen, varför reporäntan behöver hållas på -0,50 procent en längre tid. Chansen att räntan sänks ytterligare har ökat och stödköpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016, vilket beslutades så sent som i april.

Slopat uppskovstak?

Nytt förslag om uppskovregler vid försäljning av bostäder

Det har lagts ett nytt förslag om uppskovstaket på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar. Förslaget är att det ska slopas under en fyraårsperiod. Regeringen föreslår detta i en proposition. Avsikten med förslaget är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Köparen av en billigare bostad ska också kunna få ett större uppskov än i dag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Bostasdspriserna tar ny fart

Bostadspriserna

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadspriserna sätter återigen ny fart.

Förstagångsköpare

Förstagångsköpare klarar inte första bostadsköpet enbart själv

I en medlemsundersökning från Mäklarsamfundet framgår av tillfrågade mäklarna att förstagångsköparen behöver hjälp från bank och ytterligare någon, vanligen föräldrar vid finansieringen med den första bostaden.

Ett förslag att komma till rätta med detta är ett ökat utbudet av bostäder men, även att stimulera sparandet exempelvis genom avdragsrätt för bosparande.

Regeringen föreslår ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag

Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen planerar omlokalisering av FMI till Karlstad.

Fastighetsmäklarinspektionen kan med föreslagna ökade anslag stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att konsumenter ska kunna känna sig trygga när de köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund.

Den föreslagna anslags ökningen motsvarar ca 21 miljoner konor till och med år 2020. Omlokalisering av FMI till Karlstad föreslås äga rum under 2017. Tanke är att detta ska ge möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket som sedan tidigare har sin verksamhet i Karlstad. Konsumentverket kommer också att få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa fastighetsmäklarområdet.