Nyheter

Kampanjerbjudande

Erbjudande

Vi erbjuder den som tecknar förmedlingsuppdrag med ensamrätt hos Arvhag Juridik & Bostadsmäkleri mellan den 1 december 2013 till och med den 28 februari 2014 kostnadsfri värdering av vår erkänt duktiga mäklare. Dessutom har vi fram till den 24 december förmånen som julklapp erbjuda kostnadsfri realisatinsvinsskatteberäkning för den som tecknar förmedlingsuppdrag med ensamrätt med vår erkänt duktiga mäklare. 

Besiktning

Besiktning

Den 19 november 2013 hölls besiktning vilken påkallats av köparen i den senaste överlåtelsen. Vi väntar nu på köparens beslut i frågan om att fullfölja affären eller ej.
 
Jordabalken är den lag som fastställer köparens undersökningsplikt. Lagen bestämmer att det är köparen vilken noggrant ska undersöka fastigheten i alla delar och, de eventuella fel som hittas eller borde ha hittats kan säljaren därefter inte längre hållas ansvarig för utan de ska i detta sammanhang påtalas och resultera i en åtgärd.
 
 
Utgångspunkt för lagstiftaren är att det ska räcka med den undersökning en lekman själva kan göra. Men för den köpare som inte själv är byggnadstekniskt kunnig är det i de flesta fall klokt att ta hjälp av en besiktningsman.
 
Flera besiktningsmän är organiserade inom Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR. På deras webbplats, www.sbr.se, går det att finna besiktningsmän som är verksamma på de flesta ort. En köpare som väljer någon av dessa så får en besiktningsman som är byggnadsingenjör och har en ansvarsförsäkring.

Nöjdare kunder med bättre mäklare

Nöjd kund

Idag har vi på Arvhag med ett köpekontrakt förenat trevlig och nöjd köpare med säljare i ett avtal där slutpriset vida översteg vad denna fastighet tidigare sålts för. 

Nöjdare kunder

Nöjd kund

Idag, nu på förmiddagen, har jag haft den trevliga glädjen prata med en kund som genom Arvhag Juridik & Bostadsmäkleri köpt en bostad.
 
Denne framförde sitt innerliga tack och uppskattning till ett trevligt bemötande, stor kunskap och väl genomfört förmedlingsuppdrag.