Nyheter

Lura tjuven!

Lura tjuven!

Tanker inför semestertider!

Tanker inför semestertider!
I semestertider är det många som åker bort och lämnar sin bostad utan uppsikt under långa perioder. Några råd för att lura tjuven i sommar så att Du kan njuta fullt ut av din ledighet.
 
Berätta för dina bekanta och grannar att du ska resa bort. De kan då hålla ett vakande öga på ditt hem. De skulle t ex kunna hjälpa till med följande:

Tömma brevlådan på post och reklam.
Be någon titta till bostaden under bortovaron.
Lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
Att då och då be någon parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.

Sociala medier
Vänta med att lägga upp dina trevliga semesterbilder på sociala medier till du kommer hem istället. Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det skickar signalerar för tjuven att hemmet är tomt en tid. Se till att positioneringstjänsten på mobilen är avaktiverad. Tänk på att vem som helst kan se dina twitterinlägg.
 
Trädgården
Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att bryta sig in hos dig eller dina grannar. Lämna leksaker, ett par skor som används i trädgården så att huset ser bebott ut. Men lämna inget som kan användas för att bryta sig in i huset.
 
Bostaden
Förvara inte kontanter och smycken hemma i bostaden. Det är tjuvens favoriter. Sätt timer på lamporna inomhus. Det är bra om de tänds och släcks oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 
På utomhusbelysning är det bra med en rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.
 
Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset men, glöm inte dra ut sladden till TVn detta kan annars öka brandrisken.
 
Vidarekoppla telefonen så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.
 
Se till att ni har bra inbrottsskydd på fönster och dörrar. Lämna inga nycklar hemma till tjuven.
 
Ytterligare information
På https://www.stoldskyddsforeningen.se som är stöldskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur du kan skydda dina ägodelar med stöldskyddsmärkning m.m. är det många som åker bort och lämnar sin bostad utan uppsikt under långa perioder. Några råd för att lura tjuven i sommar så att Du kan njuta fullt ut av din ledighet.

Teknikfritt rum

Teknikfritt rum

SVENSKARNA VILL HA ETT TEKNIKFRITT RUM I HEMMET


I Svensk Fastighetsförmedlings senaste trendrapport framgår att en majoritet av svenskarna (57 procent) kan tänka sig ett helt teknikfritt rum i bostaden. Rapporten visar att endast 18 procent av de tillfrågade kunde tänka sig köpa nästa bostad endast på att ha sett den via VR. Dessutom att mest populära framtida hjälp-roboten kommer att ägna sig åt städning.
Överraskande nog är personer i åldern 66-79 år de som är mest negativt inställda till ett teknikfritt rum medan unga människor i åldersgruppen 16-29 år är mest positivt inställda.
Tekniken har förflyttats från datorer till våra kroppar i form av wearables, inbyggd teknik i kläder och accessoarer, men även till inredningen och delar av huset i form av exempelvis uppkopplade vitvaror och smart belysning.
Spridd uppfattning är att visningar i VR inte blir köpgrundade så kan det möjliggöra för konsumenter gå på betydligt fler visningar än tidigare, genom att de kan skapa en uppfattning om bostaden utan att behöva stressa runt på fysiska visningar.

Design Trender 2019

Design Trender 2019

Trenden för 2019

Trenden för 2019 har ett starkt fokus på naturliga, autentiska och hållbara materialval. Från valet av hållbara råmaterial över vackra inslag och inspirerande detaljer till hanverksmässighet och livslängden i tillverkningen av varje detalj.

Det är en förkärlek för materialval av massivt trä, rostfritt stål och raffinerade metallkonstruktioner, läder, keramik och terrakotta, lätt och luftigt glas och den eviga klassikern marmor. Färgtonen är lyxig och exklusiv. Nyanserna är jord och natur, gråa toner, brunt, varmt rött, mörkgrönt, mörkblå som matchas med mjuka pastellfärger, såsom beige, sand, grönt, blekgult och bebisrosa. Den nordiska rymden möter kryddor från klara gula, blå, röda och gröna färger.

2019 års designteman manifesteras i fyra stilgrupper SILENT NORTH - NARTURE NOIR - POETIC LUXURY - URBAN RETRO.

Polismyndigheten varnar!

Polismyndigheten varnar!

Polismyndigheten informerar

Polismyndigheten vill göra mäklarna uppmärksamma på att det varit några inbrott under senare tid i bostäder i Södermanland och Östergötland i samband med visningar. Det kan vara personer som på visningar har öppnat fönster och/eller dörrar för att sedan återkomma efter någon dag.

En mäklarrutin redan idag är att gå igenom bostäderna innan de lämnar en visning men Polismyndigheten vill påminna om att mäklaren tittar en extra gång för att säkerställa att allt är låst.

Leta livskamrat för att kunna bo

Leta livskamrat för att kunna bo

LETAR PARTNER FÖR ATT HA RÅD ATT BO

I en undersökning gjord av medlemsföreningen Bostadsrätterna visar det sig att i mer än 25% de unga i storstäderna säger att en starkt bidragande orsak till att de vill ha flick- eller pojkvän är att förbättra chanserna på bostadsmarknaden.

Att de unga ser sig tvingade leta partner för att lösa sin boendesituation visar hur ohållbar situationen har blivit. Det blir särskilt tydligt i relation till de siffror över genomsnittslöner som publicerades häromveckan, de visar att kvinnor i Stockholm inte har råd att skilja sig för att genomsnittslönen inte räcker till för att finansiera en etta sedan det skärpta amorteringskravet infördes, påpekar Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna och tillägger att det återigen syns hur de goda avsikterna med amorteringskraven – att inte dra på sig alltför stora skulder – slår fel.
Svårigheterna cementerar situationen ytterligare för alla som står utanför bostadsmarknaden.
I mer än 52 procent, av 30- till 35-åringar bor fortfarande kvar i sin första bostad, trots att män och kvinnor i genomsnitt blir föräldrar första gången vid 31,6 respektive 29,3 års ålder.
Inlåsningseffekterna som präglar bostadsmarknaden drabbar även förstagångsföräldrar och leder till trångboddhet.

Visning!!!

Visning!!!

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden
BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles söndagen den 11 november mellan 12.00 - 12.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning.

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

I en intervju av John Hassler professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet, som Dagens Industri låtit göra. Varnas för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna samtidigt som John Hassler framför kritik av att all riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

Han pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Dessa tankar är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i remissvar angående det skärpta amorteringskravet. I remissvaret pekades på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professor John Hasslers lösning på aktuell situation är att ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.

Visning av BRF Höjden

Visning av BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles måndagen den 29 oktober mellan 17.00 - 17.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

Vägglus och annan ohyra!

Vägglöss och ohyra ett allt större problem!

I Sverige har vägglus och annan ohyra allt mer blivit ett vanligt inslag i hemmen. Antalet saneringar av vägglöss i Sverige har ökat med hela 45 procent på tre år. En av anledningarna är vi reser mer och att vägglössen följer med hem efter semestern.

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Norska motsvarigheten till Blocket, finn.no, har infört strikta regler för hur en bostadsannons får utformas. Nu förbjuds förskönande omskrivningar och målande språk, sedan en tid är endast objektiv information om bostaden tillåten.

Norges motsvarighet till Konsumentverket, Forbrukertillsynet, har uppfattningen att ”obalanserat” beskrivande texter i bostadsannonser kan strida mot norsk marknadsföringslag. Detta har medfört att finn.no, norsk motsvarighet till Blocket, har tagit fram riktlinjer för hur en bostadsannons får utformas. Sedan den första oktober är det endast objektiv bostadsinformation som gäller på finn.no. Norges Eiendomsmeglerforbund, vilken är Norges motsvarighet till Mäklarsamfundets ställer sig bakom reformen