Nyheter

Fastighetsägarna tror på mäklare!

Fastighetsägarna tror på mäklare!

Fastighetsägarna tror på mäklare!

Fastighetsägarna tror på möjligheten att mäklare kommer i en framtid att förmedla hyresrätter

Sedan bostadskön i Stockholm ökat med nästan 39 000 personer 2019 och nu är uppe i över 674 000, säger Fastighetsägarna i Stockholm att Bostadsförmedlingen inte räcker till, Fastighetsägarna i västsverige är inne på samma spår.

Fastighetsägarna spår att nya typer av förmedlingar kommer att uppstå för att täcka behovet.

Det är till och med Ej osannolikt att vi får se mäklade hyresrätter i Sverige, alltså att de aktörer som vill hyra ut lämnar in lägenheter till en privat förmedling som hittar en matchande hyresgäst. Dessa system finns i nästan alla länder utan bostadsköer, berättar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef vid Fastighetsägarna Sverige till Svenska Dagbladet.
Han förklarar att det till och med kan bli aktuellt med utlottning av hyresrätter i vissa grupper.

Han tror att det behövs flera parallella förtursköer som ett komplement till det klassiskt raka köandet.

Fastighetsägarna ser en trend med friare hyressättning genom till exempel sådant som Attefallshus, och januariavtalet med marknadshyror i nyproduktion, kan leda till fler typer av förmedlingar.

Vidare säger han att det kan bli med hyresrätter som med stuguthyrning, att de inlämnas till en förmedling, och pekar på Finland som avreglerade sin hyresmarknad på 90-talet och ganska omgående fick en stor utbudsökning av lägenheter som ägdes och uthyrdes av privatpersoner.

Inredningstrender 2020!

Inredningstrender 2020!

Inredningstrender 2020!

Ledorden för heminredning år 2020 är hållbarhet och föremålets detaljens egena berättelse men, samtidigt pekar årets trend på något annat nämligen att svensken förespås alltid behöva en ny bricka,såsom matbricka.

Viktigt är att det inte längre är möblerna, tallrikarna eller detaljerna i sig som är det viktiga, i stället är det historien bakom prylarna.

Dssutom handlar det inte längre bara om storytelling utan också om storyfeeling, säger Ambre Venissac från trendbyrån.

Formex Formidabel designpris gick till industridesigner, Jan Klingen, vars lampskärmar dekoreras med mänskliga tumavtryck. Priset Formidabel, folkets pris, gick till paret Asta och Erik Hellgren. Deras skomärke Sneakers har, enligt nomineringen, sedan 30 år låtit ”amerikansk basket möta norrländskt hantverk” och vars skor man kan få omsulade när det blir dags.

Årets 3 hetaste färger
• Honungsgult.
• Babyrosa.
• Vanilj.
Årets 3 designtrender
• Negative space. Mellanrummen, ställtiden tas tillvara.
• Concrete brutalism. Rått och enkelt.
• Sensational flow. Sinnligt, sensuellt.

Hur avslöjar du dolda fel?

Hur avslöjar du dolda fel?

Hur avslöja dolt fel?

Vid köp av hus är som oftast besiktningsman en självklarhet. Som många tyvärr ej tänker kan även bostadsrätter innehålla dolda fel.

En lägenhet som vid första anblicken kan se helt fantastisk ut, kan ha rejäla dolda fel”, säger Johan Lundin på SBC.

I det följande kommer tips som minskar risken att Du går på en nit, som kan förvandla drömbostaden till en mardröm.

Dolt fel är något du inte har kunnat upptäcka med blotta ögat, eller misstänka ska finns före bostadsköpet.

Alla känner inte till vad de får lov att göra i en lägenhet, vad föreningen tillåter och vad som faller inom ramen för bygglovsplikt eller anmälningsplikt.

Det är betydligt vanligare i villor - men i takt med samhällsutvecklingen och de ökade krav som vi ställer på vårt boende i dag - så har frekvensen på ombyggnationer i bostadsrätter ökat väsentligt. En inte helt oproblematiskt situation, säger Johan Lundin, marknadsområdeschef på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Kan du anta att den förre ägaren känt till det dolda felet, eller varit ansvarig för att orsaka det, ska du rikta dina anspråk mot denne. Men det kan bli en snårig process. Därför är rådet att innan köpet minimera risken för att dolda fel upptäcks senare.

Därav bör du begära in verifikat på de här förändringarna. Har de till exempel flyttat köket, ändrat planlösningen och slagit ner en vägg så bör man säkerställa att det är gjort enligt lagar och regler, och med erforderlig kompetens.

När vi köper en villa för fem miljoner kronor är det vanligt att ta in en oberoende objektiv besiktningsman. Däremot är det ovanligt att det görs när vi köper en bostadsrätt för lika mycket pengar, berättar Johan Lundin. Det är också långt ifrån säkert att man behöver det. Men i vissa fall kan det finnas anledning, anser han.

Det är aldrig fel att prata med styrelsen, säger Johan Lundin, för att erhålla besked att en ombyggnad godkänts av Brf.