Nyheter

Bostadsmarknaden svalnar

Bostadsmarknaden svalnar

Bostadsmarknaden i storstadsregionerna bromsar in. Både efterfrågan, budgivning och slutpriser har ökat i långsammare takt än tidigare under det andra kvartalet och försäljningstiderna har inte fallit lika snabbt. Det handlar än så länge om en liten men trots allt tydlig dämpning snarare än om en markant tillbakagång.
 
I början av 2015 steg temperaturen på bostadsmarknaderna i Stockholm, Göteborg och Malmö till rekordnivåer , enligt Mäklarbarometern. Under våren har det dock skett en avkylning. Utbudet av bostadsobjekt till salu har hållit mer jämna steg med efterfrågan, som i sin tur ökat i långsammare takt. Detta har resulterat i att försäljningstiderna inte fallit så snabbt som tidigare och att budgivningen inte accelererat lika mycket som under vintern.
 
Priserna har fortsatt öka på bostadsrätts- och småhusmarknaden men ökningstakten har växlat ned något.

Midsommar

Midsommar

Midsommar

Vi på Arvhag önska alla en trevlig midsommar och samtidigt be alla ute i traffiken ta det försiktigt. Det är bättre att komma fram något försenat än skapa dramatik och tragedi för omgivning, släkt och vänner.

Visning 2015-06-14

Visning 2015-06-14

Visning av Kärvingeborn 47

Vi har under söndagen den 14 juni visning av Kärvingeborn 47 med fastighetsbeteckning Domvik 1:7.
 
Välkommen på visning till detta charmiga hus (torp) som av nuvarande ägare används som fritidshus.

City sail race

City Sail Race

Slaget om Göteborg. En rafflande seglingstävling med katamaraner som det finns möjlighet uppleva från kajkanten på Lindholmen från den 11 juni till den 14 juni 2015.

Nationaldagen

Grattis!

Idag firar vi Sveriges nationaldag till minne av 1809 års regeringsform.  Vi gläds gemensamt åt 200 år av fred. Vi på Arvhag vill önska nya och gamla kunder samt vänner och bekanta ett härligt firande.

Genomsnitts ränta

Genomsnitts ränta

Från och med den 1 juni 2015 ska alla banker redovisa vilken boränta kunderna betalar i genomsnitt i enlighet med Finansinspektionens krav.
 
Snitträntan är ett genomsnitt av samtliga nya bolån under aktuell månad samt befintliga bolån som under månaden fått sina villkor förändrade tex genom förändrad rabatt, ny ränta eller bindningstid. 
 
För att stärka konsumenternas ställning och göra det lättare att jämföra olika boräntor ska alla banker redovisa ett snitt av den ränta bolånekunderna faktiskt betalar.
 
 Förutom snitträntan ska bankerna också berätta vad som påverkat vilken ränta kunderna har fått. Det kan handla om inkomst, lånets storlek eller om sparande och engagemang i banken. Målet är att bolånekunderna ska få en bättre förståelse för vad som avgör vilken ränta som erbjuds.