Nyheter

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas!

Det är väldigt glädjande, säger Björn Wellhagen VD på Mäklarsamfundet, att utredningen ska titta på villkoren för förstagångsköpare av bostäder. Detta är en grupp som har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Drömmen om en bostadsrätt är för många just en dröm.

I direktivet till utredningen beskrivs problemet: ”Mot bakgrund av att förstagångsköparna oftare har ett relativt litet eget kapital, en lägre inkomst och en kortare kredithistorik finns skäl att undersöka hur bankernas villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper och i olika delar av landet ser ut.”

En av orsakerna till att det är svårt för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden är de kreditrestriktioner som införts på senare år. Det är därför en mycket positiv signal att regeringen genom utredningen riktar ljuset mot kreditgivningen.
Det är på tiden att kreditrestriktionerna skrotas en gång för alla, berättar Björn Wellhagen.

Mäklarsamfundet har tidigare föreslagit att startlån, liknande de som finns i Norge, bör införas för att göra det lättare för förstagångsköpare. Bosparande och bokkunskap i skolan är andra åtgärder som Mäklarsamfundet har efterlyst.

Utredningen, som ska bli klar senast i november 2021, kommer att ledas av Karolina Skog.

Mäklarsamfundet ser positivt på att regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska kartlägga bankernas villkor för förstagångsköpare, avslutar Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet.

Nationaldag

Nationaldag

Norges nationaldag i Corona tider

Varför nationaldag den 17 maj?
År 1814 sluts en fred i den tyska staden Kiel mellan Danmark och Sverige. Anledning till detta var att Danmark hade ställt sig på Frankrikes sida i Napoleonkrigen. Frankrike och dess allierade förlorande kriget och som förlorande part tvingades Danmark avträda Norge till Sverige.

Den omständigheten att Danmark tvingades avträda Norge till Sverige väckte stor vrede i Norge. Den dåvarande danske ståthållaren Kristian Fredrik förklarade Norge självständigt och utropade sig till kung. En för dåtiden radikal demokratisk författning, grundlov, undertecknades i Eidsvoll av en konstituerande församling 17 maj 1814.

Glädjen i Norge av självständighets förklaringen blev dock kortvarig. Den svenska armén under ledning av Jean-Baptiste Bernadotte tågade in i södra Norge under sommaren och tvingade norrmännen till underkastelse. Kristian Fredrik avsade sig tronen och lämnade landet.

Oavhängighetsförklaringen, revolutionen, visade sig dock inte vara förgäves då Norge kunde behålla Eidsvoll-författningen. Norge fick en stor grad av självständighet i den personalunion som skapades med Sverige.

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

VD Björn Wellhagen på Mäklarsamfundet säger de låtit genomföra en snabbenkät med anledning av pandemin. Den här gången ställdes frågor om fritidsboende och jordbruksfastigheter. Enkäten visar på ett ökat intresse för både fritidsboende och jordbruksfastigheter.

Egentligen är resultatet inte så överraskande, det är tydligt att covid-19 påverkar olika delar av fastighetsbranschen olika. I en tid när vi inte kan resa som vanligt ökar intresset för fritidshus i Sverige. Det ökande intresset för jordbruksfastigheter har en svagare koppling till coronapandemin. Här påverkar restriktionerna kring coronasmittan intresset mindre.