Nyheter

Visning utan besök!

Visning utan besök!

Visning utan direkt besök!

Hemnet går nu ut och meddelar att de erbjuder en ny tjänst för att möjliggöra visningar utan fysiska besökare. Den nya tjänsten ger mäklaren chansen att visa bostaden online.

Corona/covid-19 allvarliga spridning gör att mäklarbranschen behöver tänka nytt. Var och en har vi ett ansvar att hitta lösningar som bidrar till att sakta ned smittspridningen.

Nu ger HEMNET alla mäklare tillgång till ett verktyg som gör att de kan streama sina bostadsvisningar i realtid online, samtidigt de genom Hemnet når ut till en stor grupp spekulanter som tryggt kan följa visningen från sina hem, berättar Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet, i samband med lanseringen.

Tekniken ger mäklaren möjligheten hålla visningen via sin egen mobiltelefon, vilken då visas live i bostadsannonsen på sajten. Frågor från tittarna ställs direkt i en chattfunktion.
HEMNET investerar för att bostadsmarknaden ska kunna fungera så väl som möjligt i denna mycket speciella tid. Våra undersökningar visar att över hälften av Hemnets besökare kan tänka sig att följa en streamad visning online, förutsatt att kvaliteten är tillräckligt hög. Under rådande omständigheter kommer efterfrågan på den här tjänsten sannolikt bara fortsätta att öka, säger Cecilia Beck-Friis.

Hemnet Live, vilken levereras via Bambuser, kommer under den initiala testperioden vara gratis.

Rekommenadtioner med anledning av Corona

Rekommenadtioner  med anledning av Corona

Vi på bryr oss om dig!!

Mot bakgrund av situationen med Covid-19 har vi på Arvhag Jurist & Fastighetsbyrå några allmänna råd och rekommendationer till dig. Vi följer och uppdaterar oss löpande om läget via våra myndigheter. Framför allt Folkhälsomyndigheten.

Kan visningar genomföras som vanligt?

Vi avgör detta från fall till fall. Vi försök hitta lösningar som är anpassade efter situationen och säljares och köpares önskemål. Vi föreslår bokade, privata eller mindre visningar. Vi erbjud gärna visningar i flera tidslotter med begränsat antal personer vid varje tillfälle. Vi föreslå att anhöriga eller bekanta kan komma på visningen istället. Videovisningar kan också vara ett alternativ.

• Vi låter köpare anmäla sig till visningar. På så sätt kan vi kontakta dem och diskutera
alternativa tider/lösningar. Undvik visningar med väldigt mycket folk.
• Vi informera köpare, inför och i samband med visning, om att de ej bör komma på
visningar om de känner sig sjuka eller om de har rest utomlands de senaste två
veckorna. Vi försöker erbjuda dem andra lösningar.
• Vi har inte visningar om vi själv känner oss sjuka.
• Vi erbjud kunder möjlighet att tvätta händer på plats och/eller handsprit. Vi
tillhandahåller i särskilda fall pappershanddukar och papperskorg bör finnas.
• Vi undviker att ta i hand.

Kan visning genomföras om säljaren är sjuk eller har rest i riskområden?

Vårt allmänna råd är att vara försiktig med kontakter med andra som känner sig sjuka eller har rest utomlands de senaste två veckorna. Om säljaren är sjuk eller har rest i riskområden överväger vi senarelägga visning. Vi diskuterar med säljaren och försöker hitta en bra lösning.

Kan möten och kontraktsskrivningar genomföras som vanligt?

Vi pratar med deltagarna inför varje möte. Vi ber alla att visa hänsyn och ej komma om de känner sig sjuka eller om de har varit utomlands de senaste två veckorna.

För kontraktsskrivningar finns alltid möjlighet för både köpare och säljare att ge fullmakt till någon annan (undantaget dig som mäklare). Tänk på att den ska vara skriftlig och ange fastigheten eller bostadsrätten. Detsamma gäller vid tillträdet då köpebrevet ska undertecknas av parterna. Då är det även tillåtet för dig som mäklare att vara ombud för en av parterna, förutsatt att inga diskussioner kring köpet uppkommer, utan det bara är fråga om att kvittera köpeskillingen.

Allmänt om hygien att tänka på

• Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händerna och därför bör man
tvätta sina händer ofta, med tvål och vatten och i minst 20 sekunder. Handsprit kan
vara ett alternativ till handtvätt, och ska då handspriten innehålla minst 60 procent
alkohol.
• Hosta och nys i armvecket. Det här för att motverka att de små, små droppar som
innehåller smittämnen som utsöndras när du nyser eller hostar ska spridas. Det är
också rekommenderat att ha en pappersnäsduk till hands.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun.
• Stanna hemma om du själv känner dig sjuk. På så sätt undviker du att smitta
människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Undvik att träffa andra
som har symtom på luftvägsinfektion.

Våra rekommendationer kommer att uppdateras. Håll utkik för eventuella tillägg.

Bostadsmarknaden och Coronaviruset

Bostadsmarknaden och Coronaviruset

Coronaviruset

Covid-19 heter viruset som härjar. Viruset kan komma påverka många och slå hårt mot världsekonomin, i längden även bostadsmarknaden.

Just nu råder avvaktan, men några i branschen har uttalat sig i frågan. Vad kan vi förvänta oss en omedelbar kris eller bör vi hålla oss lugna?

VD på Mäklarsamfundet, Björn Wellhagen, säger att det inte finns någon anledning till oro än. Det är för tillfället alldeles för tidigt att spekulera men, på kort sikt bedömer han att vi inte kommer att se någon påverkan på bostadsmarknaden. Självklart kan det komma att få effekt på visningar genom ökad försiktighet från såväl mäklare som spekulanter.

Staffan Tell på HEMNET uttalade sig i det egna nyhetsbrevet förra veckan. Av erfarenhet från tidigare oroligheter exempelvis Lehman-kraschen 2008 och Euro-krisen 2011 ledde till sjunkande bostadspriser, samtidigt är för tidigt att säga om oron för corona-viruset kommer att orsaka en prisnedgång på bostadsmarknaden. I det fall du köper och säljer på samma marknad så har prisutvecklingen en mer begränsad betydelse. Idag är det betydligt fler som säljer innan de köper, då kan en prisnedgång till och med vara fördelaktig.

Den som följer bostadsmarknaden kan sitta ned i båten för tillfället…….

Uppmärksammas

Uppmärksammas

Uppmärksammad marknadsföring!

Alltid lika inspirerande att bli uppmärksammad.