Nyheter

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

I en intervju av John Hassler professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet, som Dagens Industri låtit göra. Varnas för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna samtidigt som John Hassler framför kritik av att all riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

Han pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Dessa tankar är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i remissvar angående det skärpta amorteringskravet. I remissvaret pekades på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professor John Hasslers lösning på aktuell situation är att ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.

Visning av BRF Höjden

Visning av BRF Höjden

Välkommen till visning av bostadsrätt 1 B i BRF Höjden

BRF Höjden ligger högt läge med utsikt över Sävedalen och med tillgång till stor trädgård. Bostadsrätten finns i den lilla och familjära föreningen med namnet BRF Höjden vilken bildades 2016.

Närhet till Sävedalens hela utbud och idylliska villaområde. Huset genom gick en omfattande renovering samma år.

Visning hålles måndagen den 29 oktober mellan 17.00 - 17.30.

Anmäl ditt intresse vid önskemål om visning

Vägglus och annan ohyra!

Vägglöss och ohyra ett allt större problem!

I Sverige har vägglus och annan ohyra allt mer blivit ett vanligt inslag i hemmen. Antalet saneringar av vägglöss i Sverige har ökat med hela 45 procent på tre år. En av anledningarna är vi reser mer och att vägglössen följer med hem efter semestern.

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Slut med mäklarprosa!

Norska motsvarigheten till Blocket, finn.no, har infört strikta regler för hur en bostadsannons får utformas. Nu förbjuds förskönande omskrivningar och målande språk, sedan en tid är endast objektiv information om bostaden tillåten.

Norges motsvarighet till Konsumentverket, Forbrukertillsynet, har uppfattningen att ”obalanserat” beskrivande texter i bostadsannonser kan strida mot norsk marknadsföringslag. Detta har medfört att finn.no, norsk motsvarighet till Blocket, har tagit fram riktlinjer för hur en bostadsannons får utformas. Sedan den första oktober är det endast objektiv bostadsinformation som gäller på finn.no. Norges Eiendomsmeglerforbund, vilken är Norges motsvarighet till Mäklarsamfundets ställer sig bakom reformen

Ungas oro på bostadsmarknaden

Ungas oro på bostadsmarknaden

Inbromsning på bostadsmarknaden gör unga bekymrade.

Enligt en Sifoundersökning oroar sig 4 av 10 unga för prisutvecklingen på den egna bostaden.

39 procent av de mellan 18-29 år som äger sin bostad oroar sig för framtida prisfall. Oron minskar med åren när belåningsgrad minskar och den egna ekonomin som regel blir bättre och mer stabil.
De ungas oro påverkas mest av turbulensen på marknaden som är grund till ett generell högre belåning och risk.