Nyheter

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Midvinter hälsningar

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå vill önska nuvarande och kommande kunder och
affärsbekanta trevlig Lucia, en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Ökad trygghet minskat drama!

Ökad trygghet minskat drama!

Ökad trygghet minskat drama!

Tillhör du de som oroar sig över barnens framtid, familjens ekonomi eller sommarstugan?
Med en kostnadsfri genomgång av din och familjens juridiska livssituation av jurist får du experthjälp att hitta det skydd som gör livet mindre dramatiskt. Kontakta vår jurist för en kostnadsfri genomgång.

Lura tjuven!

Lura tjuven!

Tankar inför semestertider!

I semestertider är det många som åker bort och lämnar sin bostad utan uppsikt under långa perioder. Några råd för att lura tjuven i sommar så att Du kan njuta fullt ut av din ledighet.
 
Berätta för dina bekanta och grannar att du ska resa bort. De kan då hålla ett vakande öga på ditt hem. De skulle t ex kunna hjälpa till med följande:

Tömma brevlådan på post och reklam.
Be någon titta till bostaden under bortovaron.
Lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
Att då och då be någon parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.

Sociala medier
Vänta med att lägga upp dina trevliga semesterbilder på sociala medier till du kommer hem istället. Statusuppdatera inte i sociala medier om att du är bortrest, det skickar signalerar för tjuven att hemmet är tomt en tid. Se till att positioneringstjänsten på mobilen är avaktiverad. Tänk på att vem som helst kan se dina twitterinlägg.
 
Trädgården
Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus eller i låst förråd så att tjuven inte kan använda dem för att bryta sig in hos dig eller dina grannar. Lämna leksaker, ett par skor som används i trädgården så att huset ser bebott ut. Men lämna inget som kan användas för att bryta sig in i huset.
 
Bostaden
Förvara inte kontanter och smycken hemma i bostaden. Det är tjuvens favoriter. Sätt timer på lamporna inomhus. Det är bra om de tänds och släcks oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 
På utomhusbelysning är det bra med en rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.
 
Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset men, glöm inte dra ut sladden till TVn detta kan annars öka brandrisken.
 
Vidarekoppla telefonen så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.
 
Se till att ni har bra inbrottsskydd på fönster och dörrar. Lämna inga nycklar hemma till tjuven.
 
Ytterligare information
På https://www.stoldskyddsforeningen.se som är stöldskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om hur du kan skydda dina ägodelar med stöldskyddsmärkning m.m. är det många som åker bort och lämnar sin bostad utan uppsikt under långa perioder. Några råd för att lura tjuven i sommar så att Du kan njuta fullt ut av din ledighet.

Bostadsmarknaden har återhämtat sig?

Bostadsmarknaden har återhämtat sig?

Bostadsmarknaden har återhämtat sig?

Efterfrågan har alltså ökat.

Under april trodde såväl konsumenter som mäklarna att pandemin skulle leda till en minskad efterfrågan på bostadsmarknaden. Nu är synen annorlunda. Kan nu noteras att det fortsätter göras affärer, efterfrågan är fortsatt stark och priserna har inte sjunkit nämnvärt. Vi kan se att Covid – 19 har haft en viss påverkan, framför allt för bostadsrätter, men absolut inte i den omfattning som befarades initialt.
Det visar sig att säljarna har stärkt sin ställning i alla segment utom i Stockholm och större orter där köparna fortfarande har ett mindre övertag.

Det är sannolikt att vi kommer ha en högre aktivitet på vissa orter i sommar, främst storstäderna, med fler bostadsaffärer än normalt. Dels för att fler kommer att vara hemma under semestern, dels för att fler faktiskt omvärderat sitt boende och blivit sugna på en förändring.

Midsommar

Midsommar

Midsommar 2020

Midsommar 2020
Vi på Arvhag vill önska alla en trevlig midsommar och samtidigt be alla ute i trafiken ta det försiktigt. Det är bättre att komma fram något försenat än skapa dramatik och tragedi för omgivning, släkt och vänner.

Får hälsa en underbar ljuv midsommar till trots för tiden vi är i.

Sveriges Nationaldag

Sveriges Nationaldag

Firande av Sveriges nationaldag?

Inom några dagar firar vi Sveriges nationaldag till minne av 1809 års regeringsform.  Vi gläds gemensamt åt av mer än 200 år av fred. Vi på Arvhag vill önska nya och gamla kunder samt vänner och bekanta ett härligt firande i covid - 19 Corona tider. Hur kommer årets firande att ske?

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas!

Det är väldigt glädjande, säger Björn Wellhagen VD på Mäklarsamfundet, att utredningen ska titta på villkoren för förstagångsköpare av bostäder. Detta är en grupp som har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Drömmen om en bostadsrätt är för många just en dröm.

I direktivet till utredningen beskrivs problemet: ”Mot bakgrund av att förstagångsköparna oftare har ett relativt litet eget kapital, en lägre inkomst och en kortare kredithistorik finns skäl att undersöka hur bankernas villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper och i olika delar av landet ser ut.”

En av orsakerna till att det är svårt för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden är de kreditrestriktioner som införts på senare år. Det är därför en mycket positiv signal att regeringen genom utredningen riktar ljuset mot kreditgivningen.
Det är på tiden att kreditrestriktionerna skrotas en gång för alla, berättar Björn Wellhagen.

Mäklarsamfundet har tidigare föreslagit att startlån, liknande de som finns i Norge, bör införas för att göra det lättare för förstagångsköpare. Bosparande och bokkunskap i skolan är andra åtgärder som Mäklarsamfundet har efterlyst.

Utredningen, som ska bli klar senast i november 2021, kommer att ledas av Karolina Skog.

Mäklarsamfundet ser positivt på att regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska kartlägga bankernas villkor för förstagångsköpare, avslutar Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet.

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

Stort intresse för fritidshus och jordbruksfastigheter

VD Björn Wellhagen på Mäklarsamfundet säger de låtit genomföra en snabbenkät med anledning av pandemin. Den här gången ställdes frågor om fritidsboende och jordbruksfastigheter. Enkäten visar på ett ökat intresse för både fritidsboende och jordbruksfastigheter.

Egentligen är resultatet inte så överraskande, det är tydligt att covid-19 påverkar olika delar av fastighetsbranschen olika. I en tid när vi inte kan resa som vanligt ökar intresset för fritidshus i Sverige. Det ökande intresset för jordbruksfastigheter har en svagare koppling till coronapandemin. Här påverkar restriktionerna kring coronasmittan intresset mindre.

Kampanj för fastighetsmäklarnas anseende!

Kampanj för fastighetsmäklarnas anseende!

Kampanj för fastighetsmäklarnas anseende!

Mäklarsamfundet tillsammans med Fastighetsmäklarförbundet avser hålla en branschgemensam kampanj med syfte att stärka fastighetsmäklarbranschens anseende speciellt nu i Corona tider

I slutet av maj kommer vi att få stifta bekantskap med det nya fiktiva fastighetsmäklarföretaget Fastighetsmäklarna ABC, som fastighetsföretag med humor och värme kommer att förmedla värdet av den svenska fastighetsmäklartjänsten via olika digitala plattformar.

Genom den digitala plattformen visa på hur en mäklare gång på gång hamnar i dråpliga och tillspetsade situationer som i slutändan alltid visar vilken nytta en fastighetsmäklare faktiskt gör för både köpare och säljare i bostadsaffären.

Som en av de få kvarvarande genuina lokalförankrade fastighetsbyråerna slår vi vakt om den västsvenska charmen och originaliteten. Vill vi be Er ägna några minuter på att rekommendera oss i sociala medier såsom facebook.
https://www.facebook.com/arvhag

Fler bostäder till äldre

Fler bostäder till äldre

Fler bostäder till äldre

Bostäder som är anpassade till äldres behov är stort. Detta särskilt i kommuner med svaga bostadsmarknader. Det är svårt att finansiera omvandling av befintliga bostäder för äldres behov. föreslår Regeringen föreslår nu i vårändringsbudgeten för 2020 en förstärkning med 300 miljoner kronor till Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, för att möta behovet.
Sbo har givits uppdraget att tillsammans med kommuner omvandla befintliga fastigheter göra de tillgänglighetsanpassade för äldre. Omvandlingarna som Sbo gör minskar kommunernas kostnader för äldreomsorg och skapar en positiv utveckling på den lokala bostadsmarknaden.
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund säger att det visat sig att kommuner med svag bostadsmarknad klarar inte detta själva och jag är glad att nu ge Sbo utökade möjligheter att tillföra en tydlig samhällsnytta,
I kommuner med vikande befolkning och svag bostadsmarknad är det svårt för kommuner att skapa de bostäder som behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan. Svaga bostadsmarknader gör att kommunala bostadsbolag har svårt att investera i bostadsomvandlingar.