Nyheter

Svek mot bostadskonsumenterna

Svek mot bostadskonsumenterna

Sveket mot bostadskonsumenterna!

Annonspriserna som Hemnet tar ut är ett svek mot bostadskonsumenterna anser Rickard Engström, vilken är forskare i fastighetsmäkleri och konsumentskydd på KTH i en intervju med Sveriges Radio Ekot.

Samma inställning har allt flera fastighetsmäklare.

Rickard Engström anser denna situation innebär att bostadskonsumenterna hamnar i kläm. En effekt blir negativ på rörligheten på bostadsmarknaden.

Det var efter att Hemnet såldes till ett amerikanskt riskkapital företag som priserna höjdes kraftigt.

Vidare säger han att det här är ett av de största sveken som gjorts mot konsumenterna. Samtidigt som det är ett av de största misstagen som branschen har gjort, för det leder till ökade transaktionskostnader.

Under innevarande höst har också Blocket helt lagt ned sin mäklarannonsering samtidigt som Boneo tagit plats på arenan.

31,8 år i kötid för förmedlade hyresrätt.

31,8 år i kötid för förmedlade hyresrätt.

31,8 år i kötid för förmedlade hyresrätt.

Det sägs att en göteborgare får stå länge i kötid för förmedlad hyresrätt i centrala Göteborg. Denna kötid är inget jämfört med kötid i centrala Stockholm. I centrala Stockholm tvingades en person som fick en trea på Tegnérgatan i Vasastan stå kötid på 31,8 år. Däremot gick det att få en studentlägenhet om 22 kvadratmeter i Tensta efter tre månader i kö. Den genomsnittliga kötiden var 10,4 år för en hyresrätt i Stockholms län.

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Enligt professorerna Harry Flam, John Hassler och Lars EO Svensson tillsammans med SBAB:s chefekonom Robert Boije så saknar kreditrestriktionerna i allmänhet och det skärpta amorteringskravet i synnerhet påvisbar samhällsnytta.

I DN Debatt går de ut i hård kritiken mot kreditrestriktionerna. I debattartikeln säger de att kreditåtstramningen, vilket bland annat det skärpta amorteringskravet inneburit, klarar inte nyttokostnadskalkylen.

Nyttan av kreditrestriktionerna överstiger helt enkelt inte kostnaden. Att ändå driva igenom sådana beslut är oansvarsfullt.

Förlorade ersättning

Köpare förlorade ersättning trots brister

Nyligen kom en dom i Högsta domstolen vilken avslog en bostadsrättsköpares krav på ersättning för brister i bostaden.

Köpet gällde en lägenhet i befintligt skick där köparen upptäckte brister i badrummet och, krävde att säljaren skulle ersätta honom för renovering.

Tingsrätten avslog kravet, något som hovrätten rev upp. HD ändrar hovrättens dom och fastställde tingsrättens domslut.

Högsta domstolen motiverar sitt domslut med dels att eftersom renoveringen uppgått till mindre än tre procent av det totala bostadspriset så kan inte bostadsrätten anses ha varit i väsentligt sämre skick än vad som köparen har kunnat förutsätta.

Vidare att köparen visserligen inte har kunnat använda badrummet, vilket har inneburit ett hindrande i nyttjanderätten, men att det bara rört sig om cirka tre månader.

Köparen ska även ersätta säljaren för rättegångskostnader i hovrätt och HD.