Nyheter

Slopat uppskovstak?

Nytt förslag om uppskovregler vid försäljning av bostäder

Det har lagts ett nytt förslag om uppskovstaket på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar. Förslaget är att det ska slopas under en fyraårsperiod. Regeringen föreslår detta i en proposition. Avsikten med förslaget är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Köparen av en billigare bostad ska också kunna få ett större uppskov än i dag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Bostasdspriserna tar ny fart

Bostadspriserna

De senaste siffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar att bostadspriserna sätter återigen ny fart.

Förstagångsköpare

Förstagångsköpare klarar inte första bostadsköpet enbart själv

I en medlemsundersökning från Mäklarsamfundet framgår av tillfrågade mäklarna att förstagångsköparen behöver hjälp från bank och ytterligare någon, vanligen föräldrar vid finansieringen med den första bostaden.

Ett förslag att komma till rätta med detta är ett ökat utbudet av bostäder men, även att stimulera sparandet exempelvis genom avdragsrätt för bosparande.

Regeringen föreslår ökning av Fastighetsmäklarinspektionens anslag

Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen planerar omlokalisering av FMI till Karlstad.

Fastighetsmäklarinspektionen kan med föreslagna ökade anslag stärka sitt arbete och vidta de åtgärder som krävs för att konsumenter ska kunna känna sig trygga när de köper en bostad, säger konsumentminister Per Bolund.

Den föreslagna anslags ökningen motsvarar ca 21 miljoner konor till och med år 2020. Omlokalisering av FMI till Karlstad föreslås äga rum under 2017. Tanke är att detta ska ge möjligheter till ökade synergier med Konsumentverket som sedan tidigare har sin verksamhet i Karlstad. Konsumentverket kommer också att få i uppdrag att i årets konsumentrapport särskilt belysa fastighetsmäklarområdet.