Nyheter

Är det något problem med lockpris?

Är ett statistiskt jämförelsevärde lösningen?

Sveriges radio P4 har tidigare i flera omgångar tagit upp problematiken kring lockpriser i mäklarbranschen. Nu i det senaste finns färska siffror från bostadssajten Booli som konstaterar att även om problemet med lockpriser har minskat så ökar slutpriserna i snitt med över 15 procent efter en budgivning.

Ett av flera problem är att mäklarna ofta inte ser något annat val än att lägga sig i nederkant av sin värdering eftersom de annars riskerar att förlora spekulanter till andra liknande objekt i området med betydligt lägre utgångspris. Det arbetats på att försöka hitta en lösning som majoriteten av Sveriges fastighetsmäklare kan komma överens om.

Fastighetsmäklarförbundet FMF driver sedan en tid tjänsten -Statistiskt jämförelsevärde- tillsammans med värderingsföretagen Värderingsdata och Valueguard. Avsikten med denna tjänst är att uppgifter om försäljningar i samma område jämförs, detta för att en spekulant ska ges en realistisk uppfattning av den aktuella bostadens värde.

Drönare förbud?

Förbud mot drönare slopas?

I oktober 2016 avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen en dom vilken riktade sig mot fotografering från drönare utan särskilt tillstånd. Detta var starten till en häftig debatt.

Nu blandar sig riksdagen i debatten genom en lagändring som röstades igenom med klar majoritet.

På riksdagens hemsida går nu att läsa ”det ska bli möjligt för företag och privatpersoner att använda drönare (obemannad luftfarkost) med övervakningskamera utan tillstånd”.

Riksdagen fortsätter dock att värna om den personliga integriteten genom att säga att ”utövaren ska inför varje användning göra en bedömning om en kameraövervakning är kränkande eller inte. Det är till exempel olagligt att övervaka människor utan att de har möjlighet att upptäcka det.”

Nu aktuella lagändring avser börjar gälla från och med den 1 augusti 2017.

Midsommar

Midsommar

Midsommar 2017

Vi på Arvhag vill önska alla en trevlig midsommar och samtidigt be alla ute i trafiken ta det försiktigt. Det är bättre att komma fram något försenat än skapa dramatik och tragedi för omgivning, släkt och vänner.

Värdering

Lyrikgatan

Under eftermiddagen idag den 15 juni skall värdering ske av ett radhus på Lyrikgatan. Det område som Lyrikgatan ingår underär en stadsdel på Norra Älvstranden på Hisingen i Göteborg. Det införlivades med Göteborgs stad 1880 - talet. Området är belägget vid Kvillebäckens utlopp och Hisingsbrons fäste.

Namnet Tingstad är belagt från 1388. Det kommer av byn med samma namn som varit tingsplats. Göteborgs stad avslog 1874 ett anbud att köpa Tingstadsvassens 276 tunnland för 10 öre per kvadratfot. Istället beslutades den 17 februari 1876 beslöt att förvärva området för 300 000 kronor.

Generalfullmakt

Fullmakt

Inledningsvis så utgör en fullmakt en riktad förklaring av en person, varigenom denne på tar sig följderna av de rättshandlingar som en annan person på hans vägnar företar sig.
Det kan exempelvis röra sig om att man vill ge någon möjlighet sköta om ens vardagsliv uti fall man skulle önska eller drabbas av kroppsliga eller psykiska svårigheter eller även avlida, såsom betala räkningar och/eller komma åt bankkonton.

En generalfullmakt är obegränsad och avser alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. En fullmakt som avser endast vissa åtgärder kallas enkel fullmakt, den enkla fullmakten är som oftast skriftlig.

Två centrala begrepp när det gäller fullmakter är behörighet och befogenhet. Behörigheten för en fullmäktig följer av själva fullmakten, dvs vad som står i denna. Befogenhet är vad fullmäktigen verkligen får göra enligt de instruktioner som lämnats av huvudmannen.
Avser fullmakten en fastighetsöverlåtelse uppställs krav på att förklaringen (fullmakten) är skriftlig och dessutom bevittnad. Det är att rekommendera när en skriftlig fullmakt ska upprättas att först beställa tid hus en jurist för ett samtal och även låta denne upprätta fullmakten.

Banker och andra finansinstitut har ofta egna blanketter för fullmakten/förklaringen, vilken de kräver ska använda.

Lite mer om generalfullmakt
Det finns i de flesta fall inga krav på att en fullmakt ska vara skriftlig, även om detta är att rekommendera. Fullmakten lämnas muntligen genom att man talar om för fullmaktshavaren eller motparten eller någon utomstående att fullmaktshavaren får företräda huvudmannen i vissa angelägenheter. En skriftlig fullmakt lämnas genom att man överlämnar ett skriftligt och av huvudmannen undertecknat dokument som innehåller en formulering om vad fullmaktshavaren får göra.

Det är mycket viktigt att komma ihåg att de som träffar fullmäktigen normalt endast kan se vilken behörighet han har. De kan normalt inte se vilken befogenhet han har. Det gör att det är viktigt att du formulerar fullmakter noggrant, och att du känner att du kan lita på den person som du tänker ge en fullmakt till.

Under den senaste tiden har tanken och resonemanget uppkommit från flera håll att det kan vara att rekommendera upprätta en generalfullmakt inför ålderdomen när man vill ge någon möjlighet sköta om ens vardagsliv uti från en önskan eller innan en person drabbas av kroppsliga eller psykiska svårigheter, såsom för att betala räkningar.

Nytt förslag till amorteringskrav

Amorteringskrav?

Nyligen släppte Finansinspektionen (FI) sin stabilitetsrapport, vilken bland annat följer hushållens skuldsättning. I samband med det gick myndigheten ut på DN Debatt och föreslog en skärpning av amorteringskravet, vilket i praktiken skulle bli ett mjukare förslag av det skuldkvotstak som tidigare lämnats. I det fall FI får som de vill blir de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst tvungna att amortera minst 3 procent av lånet per år. Detta skulle komma att innebära en skärpning med en procentenhet.

Veckans händelse

Händelse

Innevarande vecka har till stor del ägnas åt olika verksamheter med inriktning på marknadsföring.

Tillträde

Tillträde

Vinkelliden 7

Under torsdagen den 1 juni ägde tillträde rum med glada nöjda parter. Detta sätter punkt för ytterligare ett lyckat förmedlingsuppdrag. I affären med den charmiga rymliga villan med högt fritt läge och fantastisk vy över Kärrdalen. Gränsande till Hisings Parken med dess natur inpå husknuten vars adress är Vinkelliden 7. 
 
Åter har vi på Arvhag Jurist & fastighetsbyrå nått försäljningsrekord.