Nyheter

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå vill önska nuvarande och kommande kunder en riktigt härlig period av helger.

Vem ansvarar för snö och is?

Nu är det i princip vinter över hela vårt avlånga land och kylan börjar göra sig påtaglig. Med årstiden kommer den snö som faller och de istappar som bildas på taken. Till följd av detta inträffar det ett antal olyckor på grund snö- och isras från tak.

Vem ansvarar för snöröjning och vem ansvarar för att ta bort istappar som bildats?
Ordningslagen säger att ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.” Det är fastighetsägarens ansvar att detta efterlevs inom den egna fastighetens gränser. Fastighetsägaren har även ett visst ansvar att ta bort is från smältvatten från såväl stuprännor som taket som samlas och bildas utanför den egna fastigheten på trottoarer eller motsvarande ytor.

Det är fastighetsägarens ansvar att löpande genom inspektion, planering och framförhållning inför varje vinter försäkra sig om att byggandens tak har ändamålsenliga tillträdes- och skyddsanordningar.

Det är Kommunerna som har ansvar för tillsyn och att reglerna efterföljs med underhåll av byggnaden och att fastighetsägaren vid behov utför erforderliga åtgärder för att förhindra olyckor.

Hyresgästen ansvarar för renhållning av eventuell balkong eller altan som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den ska hållas ren och fri från snö och is