Nyheter

Konkurrerande provisionskrav

En mäklare får i uppdrag förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare

Vad gäller situationen då en mäklare får i uppdrag att förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare, vilket sker från tid till annan.

I det följande uppräknas några frågor de inblandade mäklarna bör ställa sig?

Det åligger mäklare 1 med uppdragsavtal att efter ensamrätts tiden upphör utan överlåtelse kommit till stånd att;
1. Bekräfta uppsägningen skriftligen, och
2. Upplysa uppdragsgivaren om att en senare överlåtelse kan ge mäklare rätt
till ersättning, och
3. Överlämna en spekulantlista, journal m.m.

Det åligger mäklare 2 som får in ett uppdrag att fråga uppdragsgivaren om objektet tidigare varit ute till förmedling via någon annan mäklare. Om svaret på frågan blir ”ja” ska mäklaren anpassa uppdragsavtalet därefter, och undanta de spekulanter som Mäklare 1 har med på spekulantlistan från sin ensamrätt. Dessutom bör han kontakta Mäklare 1 redan när han får in uppdraget ta del av mäklare 1 spekulantlista. Med syfte höra efter om Mäklare 1 kommer att göra anspråk på provision för samtliga av de spekulanter som är upptagna i spekulantlistan. Vanligt är att Mäklare 1 har tagit med alla spekulanter som denne anvisat, eftersom mäklaren presumeras ha rätt till provision om någon av dessa skulle köpa objektet.

Detta är något det många gånger slarvas med även bland de stora mäklarkedjorna har det tyvärr visat sig.

Populärast

Populärast

Populärast bland bostadsrätts köpare?

Flertalet bostadsrätts köpare föredrar nyproduktion när de ska köpa. Det visar en undersökning som Skanska lät göra. Hälften av de tillfrågade svarade att de helst av allt ville flytta in i en nyproducerad bostad. En viktig fördel är att ges möjlighet bestämma över planlösningen. Ytterligare en fördela är möjligheten bestämma över inredningen.

Dessutom uppskattar många att utgångspriset alltid är fast, vilket innebär att man slipper budgivning. Något många ansåg var stressande. Ännu en fördel är att när det gäller nya bostadsrättsföreningar behovet bekymra sig för reparationer och renoveringar Ej finns i samma utsträckning, detta berättar Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem

Fall i bostadspriset

Bostadspriset under sommarmånaderna

Villapriserna under juli månad var oförändrade. Däremot föll bostadsrättspriserna med 1 procent. Under de senaste tre månaderna har villapriserna stigit med 2 procent medan bostadsrättspriserna sjunkit med 2 procent. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Föga förvånande visar priset för fritidshus en uppgång och, på årsbasis är höjningen ca 9 procent.

Lånevillkoren för personer över 60

Försämrade lånevillkoren för personer över 60 år.

SBAB insåg det ohållbara
SBAB har tagit bort den tvingande schablonregeln som försämrade lånevillkoren för personer över 60 år.

Efter att ha utvärderat bestämmelsen har SBAB kommit fram till att man istället ska börja göra individuella kreditbedömningar.

En kreditvärdering medför stora utmaningar. Det gäller att lyckas anpassa och utveckla kreditbedömningsprocessen så att den upplevs enkel, snabb och transparent. Samtidigt ska den vara rättvis och beakta individuella omständigheter. PÅ SBAB säger dem att denna gång blev det fel.

Tanken bakom den ändrade regel var att skydda låntagare från en för hög skuldsättning i förhållande till den kommande lägre inkomsten efter 60 års ålder. Finansinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen har riktat kritik mot regeln med argumentet att det inte finns någon specifik ålder där inkomsten faller.

Studiebesök

Vi bygger kunskap och erfarenhet!

Vi på Arvhag jurist & fastighetsbyrå är i Larvik Norge och bygger kunskap och erfarenhet från kollegor som är fastighetsmäklare.