Nyheter

Slopat amorteringskrav?

Vad händer nu?

Slopat amorteringskrav

Morgonen den 23 april meddelade Finansinspektionen att de drar tillbaka sitt förslag på införande av amorteringskrav den 1 augusti i år med motiveringen att "rättsläget är för osäkert".

Mäklarsamfundet har, tillsammans med flera andra remissinstanser, framfört kritik mot förslaget.

Flera tunga remissinstanser, bland dem Mäklarsamfundet, har riktat skarp kritik mot förslaget. Invändningarna har tagits på allvar, det handlar om folks plånböcker.

Beskedet kom den 23 april
På den direktsända pressträffen den 23 april fick Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Martin Noréus frågan om inte förslaget och dess beredning redan påverkat bostadsmarknaden - om det finns en risk att de konsumenter som precis köpt ny bostad med vetskap om kommande amorteringskrav känner sig lurade?

Det som fick Finansinspektionen att slutgiltigt dra tillbaka förslaget var att Kammarrätten i Jönköping i sitt remissvar visade på att Finansinspektionen, med det mandat de idag har fått av riksdagen och regeringen, inte har laglig rätt att besluta om amorteringskrav.

Hur går debatten efter FI:s besked
Beskedet om att Finansinspektionen slopar sitt förslag efter att remissrundan avslutats den 17 april förvånade många, och har lett till livlig debatt i media, vilket öppnat för frågor om ändring av ränteavdraget. En diskussion om ränteavdragets varande, icke varande och storlek.

Är diskussionen om ränteavdraget avslutad och kan vi vara säkra på att det inte kommer att införas amorteringskrav i framtiden?
Nej, det kan man inte. Tvärt om, ger riksdagen och regeringen Finansinspektionen ett utökat mandat att införa amorteringskrav ändå kan de, enligt Finansinspektionens vikarierande generaldirektör Martin Noréus ”vara snabba på bollen eftersom frågan nu är färdigberedd”.