Nyheter

Energideklaration

Energideklaration (energiprestanda)

I normalfallet när det finns en upprättad energideklaration vid tidpunkten för försäljning ska denna alltid anges i annonseringen och, detta oavsett form av marknadsföring.

Kravet på energideklaration uppkommer i och med själva försäljningstillfället.

Numer är det ägarens huvudsakligen användning av byggnaden som styr om det uppkommer ett krav/skyldighet att upprätta en energideklaration, ett permanent fast boende.