Nyheter

Konjunkturuppgången

Konjunkturuppgången fortsätter

Konjunkturuppgången fortsätter i svensk ekonomi. Riksbanken bedömer att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Det krävs fortfarande kraftfullt stöd för att stimulera inflationen, varför reporäntan behöver hållas på -0,50 procent en längre tid. Chansen att räntan sänks ytterligare har ökat och stödköpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016, vilket beslutades så sent som i april.