Nyheter

Svag köpkraft för bostadsrätter

Köpkraften för bostadsrätter

Enligt Swedbanks Boprisindex för tredje kvartalet 2016 får man gå tillbaka till Lehmankraschen, det vill säga september 2008, för att hitta en lika svag köpkraft för bostadsrätter som nu. Samtidigt är bolåneräntan rekord låg. Från flera håll förväntas nu en kraftig inbromsning av prisökningstakten för bostadsrätter, vilket speciellt gäller för storstadsregionerna under fjärde kvartalet, med något sjunkande priser 2017.