Nyheter

Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN)

Nyligen inrättades genom Kammarkollegiet godkännande en inom fastighetsmäklarbranschens gemensamma nämnd för tvistlösning. Denna nämnd med namn Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) markerar början på en enad och gemensam tvistlösning för hela branschen. Syftet är att göra det tydligare och tryggare för konsumenterna.