Nyheter

Köpa bostadsrätt

Köpa bostadsrätt

Hur bostadsrättsägare kalkylerar

Köpa bostadsrätt!

Det beskrivs ofta som en av livets viktigaste affärer. Detta för att köpet får stor påverkan på privatekonomin.

Emellertid visar ny forskning att känslan av ett hem spelar störst roll vid ett köp. Det är de små detaljerna som avgör, detta väcker frågor om hur vi egentligen planerar våra städer.

Privata ekonomi är viktig ta hänsyn till, men viktigare ändå är att det ska vara ett hem. Ny forskning visar att det Ej är investering, utan framför allt ett hem den som köper är ute efter, säger Birgitta Vitestam-Blomqvist, i sin avhandling ”Mitt hem och min ekonomi” en studie av hur bostadsrättsägare kalkylerar.