Nyheter

HSB utvecklar

HSB utvecklar

HSB bildar ny koncern

Den allt snabbare digitalisering och det ökade krav på regelefterlevnad gör att HSB, med en annars starkt federativ organisation, nu kraftsamlar nationellt. Detta utgör grunden för att HSB bildar en samlad koncern med bostadsutvecklingsbolaget HSB Projektpartner, It- och digitaliseringsbolaget HSB Affärsstöd och nybildade betaltjänstbolaget HSB Finansstöd.

Som vi dagligen ser sker en digitalisering av samhället i allt snabbare takt. Det ställer stora krav på de flesta av oss så även HSB. För att stärka HSB, och stödja de regionala föreningarnas affärer, behövs mer samordning och nationell utveckling. HSB avser göra en storsatsning under de närmaste åren på omkring 200 miljoner, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Satsning på digitala tjänster ska särskilt underlätta arbetet för styrelserna i bostadsrättsföreningarna. Men även innehålla tjänster direkt till medlemmar och boende. Ett nytt bolag bildas dessutom för att hantera betaltjänster gemensamt för hela HSB runt om i landet, HSB Finansstöd.