Nyheter

Bostadsrättsregister

Bostadsrättsregister

Riksbanken för centralt bostadsrättsregister

När Riksbanken släppte sin senaste rapport Finansiell Stabilitet tar Riksbanken ställning för ett centralt bostadsrättsregister för registrering av panter. Riksbanken argumenterar för att ett bostadsrättsregister, att det skulle vara ett betydande steg för konsumentskyddet på bostadsmarknaden.

Riksbanken bedömer även att det bör införas ett centralt register för bostadsrättspanter för att minska risken att enskilda hushåll drabbas av ekonomiska förluster i händelse av dold pant. Ett system som säkerställer att pantsättningen registreras korrekt är också viktigt för att investerares förtroende för svenska säkerställda obligationer ska vara fortsatt högt.