Nyheter

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

Varning för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna

I en intervju av John Hassler professor i ekonomi vid Stockholms universitet och före detta ordförande för regeringens expertgrupp Finanspolitiska rådet, som Dagens Industri låtit göra. Varnas för de samhällsekonomiska konsekvenserna av kreditrestriktionerna samtidigt som John Hassler framför kritik av att all riskfördelningen faller allt för tungt på bostadskonsumenterna.

Han pekar på att kreditrestriktionerna och bankernas extrema kalkylräntor är ett rödljus för rörligheten. När folk hindras att flytta dit jobben finns så blir det i slutändan ett problem för tillväxten. Hassler menar att många av de senare årens kreditrestriktioner inte har minskat riskerna för den finansiella stabiliteten totalt, utan bara flytta runt riskerna. Dessa tankar är inte helt olikt det som Mäklarsamfundet lyfte fram i remissvar angående det skärpta amorteringskravet. I remissvaret pekades på risken att de som idag är lågt belånade tar nya lån för att till exempel hjälpa sitt barn in på bostadsmarknaden. Det leder inte till en minskad total skuldkvot (vilket är det väsentliga ur makrostabilitetssynpunkt) utan bara att risken flyttas från till exempel unga till deras föräldrar.

Hasslers kritik riktar också in sig på de fördelningspolitiska konsekvenserna av de senaste årens kreditrestriktioner. Vad händer när bara de med tidigare kapital ges tillträde till den ägda marknaden? Vad blir den långsiktiga konsekvensen för den sociala hållbarheten och segregationen?

Professor John Hasslers lösning på aktuell situation är att ta bort så väl bolånetak som amorteringskrav. Han vill bland annat se marknadshyror införas varsamt, ett subventionerat bospar, ny fastighetsskatt och statliga kreditgarantier för förstagångsköpare.