Nyheter

Bindande bud?

Bindande bud?

Bindande bud?


Budgivningsprocessen i Sverige är inte reglerad idag. Det innebär att en spekulant inte är bunden av sitt bud innan köpekontraktet är påskrivet av samtliga parter. Mäklarsamfundet har nu undersökt hur inställningen till någon form av bindande bud ser ut i fastighetsmäklarkåren och, då visar det sig att drygt 60 procent av de svarande är positivt inställda till bindande bud.

Nuvarande system kan förenklat beskrivas som att köparen har rätt att hoppa av fram tills avtal är påskrivet och att säljaren har rätt välja till vem, när och hur som försäljningen ska ske. Budgivningsprocesser väcker ofta frågor och oro hos konsumenter, vilket bland annat märks på anmälningsstatistiken till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) där kategorin budgivning ofta är bland de vanligaste. I en nyligen genomförd medlemsundersökning ställde vi frågan hur våra medlemmar, Sveriges fastighetsmäklare, har för uppfattning om bindande bud i någon form. Det visade sig att majoriteten, 63 procent, av de svarande är positivt inställda.

I våra grannländer Danmark och Norge har man olika typer av bindande bud, men i Sverige är processen oreglerad. Vi vet att många konsumenter känner osäkerhet inför just budgivningsmomentet och där är bristen på tydliga regler en av flera delar som väcker frågor.