Nyheter

Bolånetaket

Bolånetaket

Bolånetak kan förändras?

Bostadsminister Per Bolund öppnade nyligen i Expressen TV:s ekonomiska magasin ”Dina Pengar” för att bolånetaket kan komma att ses över där som ränteavdraget slopas eller trappas ned. Dessa frågorna är en del av Januariöverenskommelsens breda skattereform för att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Ministern avfärdar i intervjun ett återinförande av fastighetsskatten. Samtidigt påpekar han att det också kan bli aktuellt att titta på beskattningen när man byter bostad.

Troligen kommer ränteavdragen att justeras som en del Januariöverenskommelsen. Vidare pekar Bolund på att flera av riksdagspartierna vill se över ränteavdragen, vilket kan komma att öppna för en möjlig justering av bolånetaket.