Nyheter

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Amorteringskraven vilken samhällsnytta?

Enligt professorerna Harry Flam, John Hassler och Lars EO Svensson tillsammans med SBAB:s chefekonom Robert Boije så saknar kreditrestriktionerna i allmänhet och det skärpta amorteringskravet i synnerhet påvisbar samhällsnytta.

I DN Debatt går de ut i hård kritiken mot kreditrestriktionerna. I debattartikeln säger de att kreditåtstramningen, vilket bland annat det skärpta amorteringskravet inneburit, klarar inte nyttokostnadskalkylen.

Nyttan av kreditrestriktionerna överstiger helt enkelt inte kostnaden. Att ändå driva igenom sådana beslut är oansvarsfullt.