Nyheter

Förlorade ersättning

Köpare förlorade ersättning trots brister

Nyligen kom en dom i Högsta domstolen vilken avslog en bostadsrättsköpares krav på ersättning för brister i bostaden.

Köpet gällde en lägenhet i befintligt skick där köparen upptäckte brister i badrummet och, krävde att säljaren skulle ersätta honom för renovering.

Tingsrätten avslog kravet, något som hovrätten rev upp. HD ändrar hovrättens dom och fastställde tingsrättens domslut.

Högsta domstolen motiverar sitt domslut med dels att eftersom renoveringen uppgått till mindre än tre procent av det totala bostadspriset så kan inte bostadsrätten anses ha varit i väsentligt sämre skick än vad som köparen har kunnat förutsätta.

Vidare att köparen visserligen inte har kunnat använda badrummet, vilket har inneburit ett hindrande i nyttjanderätten, men att det bara rört sig om cirka tre månader.

Köparen ska även ersätta säljaren för rättegångskostnader i hovrätt och HD.