Nyheter

Hur avslöjar du dolda fel?

Hur avslöjar du dolda fel?

Hur avslöja dolt fel?

Vid köp av hus är som oftast besiktningsman en självklarhet. Som många tyvärr ej tänker kan även bostadsrätter innehålla dolda fel.

En lägenhet som vid första anblicken kan se helt fantastisk ut, kan ha rejäla dolda fel”, säger Johan Lundin på SBC.

I det följande kommer tips som minskar risken att Du går på en nit, som kan förvandla drömbostaden till en mardröm.

Dolt fel är något du inte har kunnat upptäcka med blotta ögat, eller misstänka ska finns före bostadsköpet.

Alla känner inte till vad de får lov att göra i en lägenhet, vad föreningen tillåter och vad som faller inom ramen för bygglovsplikt eller anmälningsplikt.

Det är betydligt vanligare i villor - men i takt med samhällsutvecklingen och de ökade krav som vi ställer på vårt boende i dag - så har frekvensen på ombyggnationer i bostadsrätter ökat väsentligt. En inte helt oproblematiskt situation, säger Johan Lundin, marknadsområdeschef på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

Kan du anta att den förre ägaren känt till det dolda felet, eller varit ansvarig för att orsaka det, ska du rikta dina anspråk mot denne. Men det kan bli en snårig process. Därför är rådet att innan köpet minimera risken för att dolda fel upptäcks senare.

Därav bör du begära in verifikat på de här förändringarna. Har de till exempel flyttat köket, ändrat planlösningen och slagit ner en vägg så bör man säkerställa att det är gjort enligt lagar och regler, och med erforderlig kompetens.

När vi köper en villa för fem miljoner kronor är det vanligt att ta in en oberoende objektiv besiktningsman. Däremot är det ovanligt att det görs när vi köper en bostadsrätt för lika mycket pengar, berättar Johan Lundin. Det är också långt ifrån säkert att man behöver det. Men i vissa fall kan det finnas anledning, anser han.

Det är aldrig fel att prata med styrelsen, säger Johan Lundin, för att erhålla besked att en ombyggnad godkänts av Brf.