Nyheter

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas

Förstagångsköpares villkor ska utredas!

Det är väldigt glädjande, säger Björn Wellhagen VD på Mäklarsamfundet, att utredningen ska titta på villkoren för förstagångsköpare av bostäder. Detta är en grupp som har mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Drömmen om en bostadsrätt är för många just en dröm.

I direktivet till utredningen beskrivs problemet: ”Mot bakgrund av att förstagångsköparna oftare har ett relativt litet eget kapital, en lägre inkomst och en kortare kredithistorik finns skäl att undersöka hur bankernas villkor för förstagångsköpare av olika hushållstyper och i olika delar av landet ser ut.”

En av orsakerna till att det är svårt för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden är de kreditrestriktioner som införts på senare år. Det är därför en mycket positiv signal att regeringen genom utredningen riktar ljuset mot kreditgivningen.
Det är på tiden att kreditrestriktionerna skrotas en gång för alla, berättar Björn Wellhagen.

Mäklarsamfundet har tidigare föreslagit att startlån, liknande de som finns i Norge, bör införas för att göra det lättare för förstagångsköpare. Bosparande och bokkunskap i skolan är andra åtgärder som Mäklarsamfundet har efterlyst.

Utredningen, som ska bli klar senast i november 2021, kommer att ledas av Karolina Skog.

Mäklarsamfundet ser positivt på att regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska kartlägga bankernas villkor för förstagångsköpare, avslutar Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet.