Nyheter

Budgivning

Budgivning

OSERIÖS BUDGIVARE

I en SIFO undersökning beställd av Bjurfors visar det sig att upptill 25% av fastighetsmäklarna har varit med en om oseriös budgivare. En bostadsaffär är en av livets största affärer samtidigt är det också något som de flesta bara gör någon eller några gånger i livet. Därför är det extra viktigt att det sker på ett transparent och professionellt vis så att både köpare och säljare känner sig trygga i processen.

I undersökningen ställdes frågor till svenskarna om deras erfarenheter kring budgivning i samband med bostadsaffärer.

Det visar bland annat att en av fyra (25 procent) som någon sålt en bostad har varit med om budgivare som de upplevt som oseriösa.

Till nyligen var det vanligt att spekulanter var med i flertalet parallella budgivningar. Förhoppningsvis slutar det med att spekulanten köper en av bostäderna och sedan drar sig tillbaka från de andra budgivningarna. Av andra budgivare kan det då upplevas som oseriöst när en budgivare plötsligt inte är med i processen längre.

I samma undersökning framkom också att en av tio (10 procent) sålt sin bostad till köpare som inte hade det högsta budet.

Anledningen till detta kan vara en rad orsaker. En budgivare kanske är mer flexibel med tillträdesdatum. Det kan givetvis även handla om rent personliga saker som att någon beter sig på ett sätt som gör att man misstänker att det kan bli en mer omständlig process att sälja till en viss budgivare.

Nu aktuella undersökning visade även att 14 procent av de som någonsin lagt ett bud på en bostad har gjort det utan att haft lånelöfte eller utan att vara säker på att kunna genomföra affären.

Tyvärr har en del budgivare en övertro på sin egen ekonomi och köpkraft. Avgörande är därför att mäklaren säkerställer att det finns riktiga bud som har täckning.